Trnjanska cesta 95, 10000, Zagreb

NAŠE USLUGE

1. Ginekološki pregled

2. PAPA test

    2b) Dijagnostika abnormalnog PAPA nalaza
    2c) Mogućnosti liječenja

3. Ginekološke infekcije

    3a) Spolno prenosive infekcije
    3b) Nespolno prenosive infekcije
    3c) Infekcije u trudnoći

4. Menstrualni ciklus

    4a) Poremećaji menstrualnog ciklusa
    4b) PCOS

5. Kontracepcija

6. Trudnoća

    6a) Trudnoća po trimestrima
    6b) Pretrage u trudnoći
    6c) Ultrazvuk u trudnoći
    6d) Neinvazivni testovi
    6e) Prehrana i tjelovježba
    6f) Priprema za porod

7. Neplodnost

    7a) Uzroci neplodnosti
    7b) Dijagnostika neplodnosti
    7c) Metode liječenja

Kombinirani probir

Napredak znanosti u području porodništva omogućio nam je da iznimno rano sa velikom vjerojatnošću potpuno neinvazivno (bez rizika po Vas…

0

Porodništvo

Porod i skrb oko majke i djeteta tijekom porođaja jedan je od najdinamičnijih dijelova ove struke. No sam termin porodništvo…

0

Pretrage i trudnoća

Neophodne pretrage u trudnoći i praćenje trudnoće Često smo u dilemi koje su nam sve pretrage potrebne tijekom trudnoće i…

0