Trnjanska cesta 95, 10000, Zagreb

Akunpukturom do zdravlja

acupuncture-gold-coast-2707127

Akupunktura koja se danas primjenjuje u većem je dijelu doživjela svoju transformaciju. Došlo je do spoja tradicionalne kineske medicine sa zapadnom medicinom prilikom čega se respektiraju neuro-anatomske i fiziološke postavke suvremene medicinske znanosti. Rodila se Medicinska akupunktura koja se primjenjuje zajedno sa „zapadnom medicinom“ gotovo u svim najrazvijenijim zemljama svijeta. Primjenjuju je samo liječnici za različita medicinska stanja, od ranih premorbidnih manifestacija bolesti, do kroničnih lezija organa i koštano-mišićnog sustava.

Hrvatsko društvo za akupunkturu (Hrvatski liječnički zbor) na svojoj sjednici održanoj 14.lipnja 2008. godine donijelo je jednoglasnu odluku da se Društvo ograđuje od primjene akupunkture u smislu duhovne, filozofske ili energetske medicine te zastupa mišljenje da akupunkturu u Hrvatskoj mogu raditi samo liječnici s licencom HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE primjenjujući suvremene medicinske principe i tehnike, a što ujedno podrazumijeva i rad samo s iglama za jednokratnu upotrebu.

Akupunktura ne predstavlja nikakvu mističnu ni spiritualnu metodu liječenja.

U Poliklinici Artemeda naša specijalistica anesteziologije i intenzivnog liječenja, dr. Ivana Hirš, licencirana je liječnica od strane Hrvatske liječničke komore za obavljanje aktupunkturnih tretmana.

Više o indikacijama te učinkovitosti akupunkture možete pročitati među ostalim člancima na našim stranicama.

Leave a comment